Obsah

Památky obce

Památky obce

 


Katolický kostel Narození Panny Marie
postaven roku 1889

Kostel byl vystavěn na místě zbořeného kostela z roku 1525. V roce 1880 se pomýšlelo na důkladnou přestavbu nejen věže, ale celého chrámu. Stará dřevěná věž, postavená v roce 1821 byla zbourána a spolu s ní sakristie a kostnice. Oprava kostela se však protáhla. Až roku 1886 na zásah okresního hejtmana byl položen základní kámen ke stavbě zděné věže. Následujícího roku byl starý kostel zbořen, dalšího roku byly postaveny zdi kostela. Při stavbě pracovali jen katolíci z Pržna a z Jablůnky a to ještě jen někteří. Bohoslužby byly zahájeny až 29. listopadu 1889, přičemž dluhy mohly být splaceny až v roce 1896. Z nového vnitřního zařízení, které bylo do kostela pořízeno, je nutno jmenovat oltář, postavený v roce 1895, podle návrhu Františka Rosmaëla. 

 

Kamenný kříž
z roku 1793

Kříž je umístěn před katolickým kostelem.

 

Kostel Českobratrské církve evangelické
dostavěn roku 1872

Evangelický kostel, s jehož stavbou bylo započato 15. května 1783, a který zanedlouho potom prženští evangelíci dokončili, byl po polovině 19. století již značně sešlý. Na rozdíl od tolerančních kostelíků v okolí, byl tento prženský kostel zděný (délka 20m, šířka 10m, výška 6,5m). Jeho strop byl rovný. Vybavení tohoto kostela, jako ostatně všech tolerančních modliteben, bylo velmi prosté. V průběhu první poloviny 19. století byl několikrát opravován, avšak po roce 1850 byl již tak sešlý, že se muselo uvažovat o stavbě nového kostela. Nový kostel projektoval stavitel Václav Urbánek ze Vsetína a dne 5. července roku 1866 byl položen základní kámen (je osazen v pilíři vpravo od hlavního vchodu). Kostel byl stavěn kolem starého kostela, který mohl dále sloužit svému účelu. Nový kostel byl dostavěn a vysvěcen 27. října 1872. Na oltáři je kopie Poslední večeře Leonarda da Vinci, pořízená malířem J. Bergerem z Nového Jičína. Varhany postavil K. Neusser rovněž z Nového Jičína.

 


Památník obětem I. a II. světové války
z roku 1924

Prženským občanům, padlým na frontách I. a II. světové války, byl místním sdružením válečných poškozenců za přispění obce zbudován nákladem 8 000 Kč pomník, který byl slavnostně odhalen dne 9. června 1924 na původním místě před budovou bývalé evangelické školy.

 


Barokní socha Jana Nepomuckého
z roku 1773

V roce 1770 objednalo panství, snad na povzbuzení liknavých prženských katolíků, postavení sochy sv. Jana Nepomuckého na Jamiskách, což je doklad, že ještě v té době se jezdilo do Pržna jiným směrem než dnes. Sochu vytesal valašskomeziříčský tesař, původem z Bavorska, Šebestián Hertl.

 

Památná lípa
stáří přibližně 300let

Před vchodem do katolického kostela.

 

mapa památek Pržna