Navigace

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v hotovosti v sídle úřadu.

 

 Bezhotovostní platby

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v pracovních dnech.
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

      :splatnost poplatků do 31.5. každého roku